Политика на поверителност

I. Общи положения
С достъпването на интернет страницата и съдържащата се в нея информация („интернет страницата“) Вие декларирате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с настоящите Условия („Условията“). Интернет страницата се администрира от „ЛАЙВУОЧ” EООД с ЕИК: 202718955 („ДРУЖЕСТВОТО“) и е създадена с информационна цел. Информацията, поместена на страницата, не представлява пряка консултация за използване на продуктите и услугите на Дружеството. „ЛАЙВУОЧ” EООД си запазва правото да променя съдържанието на уеб сайта и настоящите условия без предизвестие.

 

II. Видове информация, която събираме
Чрез инициирането на електронна кореспонденция и/или ползване на онлайн услуги, Вие доброволно предоставяте информация, включително такава, която съдържа лични данни. Уведомяваме Ви, че ако предоставената от Вас информация съдържа лични данни, Вие може да упражните правата, следващи от режима на защита на личните данни, на достъп и коригиране на събраните данни, както и правото да възразите срещу обработването на личните данни за целите на директния маркетинг и срещу разкриването на личните данни на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, чрез писмено заявление до посочените в уеб сайта адреси на „ЛАЙВУОЧ” EООД. Личните данни се използват от Дружеството за целта, за която са предоставени (като например за резервация или за осъществяване на комуникация) и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тази цел, освен в предвидените в нормативен акт случаи. Дружеството събира информация по време на Вашите посещения на настоящия уеб сайт, чрез широко използвани в практиката инструменти за събиране на данни – „бисквитки“ (cookies). В съответствие с приложимото законодателство, Дружеството зачита поверителността на Вашите данни и гарантира тяхното законосъобразно обработване и защита. Настоящите Условия имат за цел да Ви дадат ясно обяснение за начина, по който „бисквитките“ се използват на интернет страницата.

 

III. Какво е „бисквитка“
„Бисквитките“ представляват текстов файл, който се записва на твърдия Ви диск и се използва за идентификация на Вашия компютър и за запаметяване на Вашите предпочитания при търсене на информация в сайта, за персонализация на изобразяваната информация, за преброяване на посетителите на сайта, както и за улесняване на потребителите при регистрация за услугите, предлагани на сайта и за защита на данните на потребителите. Ако не желаете да приемате „бисквитки“, те могат да бъдат деактивирани чрез настройка на използвания от Вас браузер. Ако решите да отказвате „бисквитките“, е възможно да нямате достъп до всички функционалности на този сайт.

 

IV. Как се използват „бисквитките“
Дружеството използва „бисквитки“ и/или други подобни технологии, за да анализира тенденции, да администрира интернет страницата, да проследява дейностите на потребителите в нея и да събира типизирана информация за тях. „Бисквитките“ представляват малки файлове с информация, която интернет страницата изпраща до браузъра на посетителя. Браузърът съхранява тази информация във файл на крайно устройство на потребителя. „Бисквитките“ позволяват на посетителите да навигират в интернет страницата и, когато е приложимо, дават възможност на Дружеството да индивидуализира интернет страницата и нейното съдържание спрямо нуждите на посетителя, както и да подобри резултатите от неговите действия. Ако функцията на съответната „бисквитка“ не е активирана, Дружеството не може да осигури надлежното функциониране на интернет страницата. „Бисквитките“, които Дружеството използва на интернет страницата, не съхраняват данни, които могат пряко да идентифицират потребителите. Ако в хода на използване на услуга, предоставяна чрез интернет страницата, предоставяте Ваши лични данни, те няма да бъдат предоставяни на трети страни, освен както е описано в Уведомлението относно обработване на лични данни.
Дружеството използва „бисквитки“ на интернет страницата:

 

V. Съгласие за използване на „бисквитки“
Преди да започнете да ползвате интернет страницата, Дружеството следва да получи Вашето съгласие за използването на „бисквитки“. Поради това, при влизане на интернет страницата има изскачащ прозорец, който Ви уведомява относно използването на „бисквитките“ и иска Вашето съгласие за ползването им посредством натискане на бутон „Съгласен съм“. В случай че не сте съгласни с използването на „бисквитките“, Вие следва да спрете да използвате интернет страницата. Ако не приемете използването на „бисквитките“ посредством натискането на бутон „Съгласен съм“, но продължите да използвате уебсайта, това се счита за съгласие от Ваша страна за използването на „бисквитки“.

 

VI. Блокиране и изтриване на „бисквитките“
Ако искате да ограничите „бисквитките“ или да ги блокирате на интернет страницата, можете да го направите като промените настройките на Вашия интернет браузър. Може да блокирате всички „бисквитки“, да приемете само „бисквитки“ на първата страна или да изтривате всички „бисквитки” при излизане от браузъра. Повече информация може да получите от помощното меню на браузъра Ви. Някои от услугите, които Дружеството предоставя, не могат да функционират при блокиране или изтриване на „бисквитките“.

 

VII. С кого споделяме вашата информация?
Дружеството не предоставя гореописаната информацията на трети лица, освен при изрично Ваше съгласие или в предвидените в нормативен акт случаи.

 

VIII. Отговорност
Дружеството поема отговорността за опазване неприкосновеността на информацията, която потребителите предоставят при използване на нашите онлайн услуги при спазване на настоящите условия. Дружеството не носи отговорност за последиците, в т.ч. за каквито и да е преки или косвени вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт. Дружеството се стреми винаги да осигурява актуалността, точността или изчерпателността на информацията, поместена на сайта, като си запазва правото по всяко време да променя или коригира при необходимост публикуваната информация. Дружеството не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт и не гарантира, че информацията ще остане достъпна, освен в предвидените от закона случаи за предоставяне на информация на дълготраен носител. Нашият уеб сайт може да съдържа хипервръзки към други сайтове, които не се администрират от Дружеството. Дружеството не гарантира за съдържанието и точността на тези сайтове и Ви препоръчва да прочетете тяхната политика за защита на личните данни.

Ако имате въпроси, свързани с настоящите условия за ползване и конфиденциалност,
може да се свържете с нас на: gdpr@livewatch.bg